Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

live-to-ride
6706 4258 500
Reposted fromyogrt yogrt viabamboocha bamboocha
7459 7169 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaBabson Babson
live-to-ride
4321 92c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viagumas gumas
live-to-ride
8072 7639 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapiklibia piklibia

July 06 2017

live-to-ride
3088 2449 500
Reposted fromredux redux vianiskowo niskowo
live-to-ride
6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viapiklibia piklibia
live-to-ride
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
live-to-ride
1868 170e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianiskowo niskowo
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
live-to-ride
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio vianiskowo niskowo
live-to-ride
8426 0c7e 500
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
live-to-ride
8001 a17b
Reposted frommisza misza viamotyla-noga motyla-noga
live-to-ride
live-to-ride

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu vianiskowo niskowo
live-to-ride
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vianiskowo niskowo
live-to-ride
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
live-to-ride
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
live-to-ride
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot vianiskowo niskowo

June 14 2017

live-to-ride
3563 5745
Reposted fromrockowelove133 rockowelove133 viapiklibia piklibia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl