Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

live-to-ride
1311 2923 500
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
live-to-ride

November 25 2017

live-to-ride
Reposted fromTullfrog Tullfrog vianiskowo niskowo
live-to-ride
Nadużywanie słów
może zaszkodzić
Zostawię Ci tylko
jedno
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
live-to-ride
0090 0ae9 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaaperture aperture
live-to-ride
6772 cc5d 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianiskowo niskowo
live-to-ride
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened vianiskowo niskowo
live-to-ride
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaBabson Babson
live-to-ride
3478 af31 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaZoonk11 Zoonk11

October 29 2017

live-to-ride
6706 4258 500
Reposted fromyogrt yogrt viabamboocha bamboocha
7459 7169 500
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viaBabson Babson
live-to-ride
4321 92c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viagumas gumas
live-to-ride
8072 7639 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapiklibia piklibia

July 06 2017

live-to-ride
3088 2449 500
Reposted fromredux redux vianiskowo niskowo
live-to-ride
6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viapiklibia piklibia
live-to-ride
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
live-to-ride
1868 170e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianiskowo niskowo
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
live-to-ride
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl